آدرس: ایران – چهارمحال و بختیاری – فارسان – خیابان شهید رجايی

شماره دفتر: ٠٣٨٣٣٢٤٣٠٧١

فکس : ٠٣٨٣٣٢٢٦٤٩٣

کد پستی: ٨٨٦١٧٦٣٧٣١

ایمیل شرکت: giti.tejarat@yahoo.com

ایمیل مدیر عامل: Miladbahramikhah@yahoo.com

برای دیدن محصولات اینجا را کلیک کنید