سرکه ناجی از میوه های تازه مانند انگور و سیب تهیه می شود.

آیا تمایل به دریافت نمایندگی فروش محصولات ناجی را دارید؟